KALAN SÜRE:

 • Gün
 • Saat
 • Dakika
 • Saniye
 • DUYURULAR:

  Bilimsel Program Yayındadır

  TARİHLER:
  • 5 Eylül 2021 Bildiri Son Gönderim Tarihi
  • 5 Eylül 2021 Bildiri Son Gönderim Tarihi

  BİLİMSEL PROGRAM


  24 Ekim 2021, Pazar
  13:00-18:00

  Kurs Sorumluları: Volkan KARAÇAM, Cabir YÜKSEL

  Endobronşiyal stent ve dilatasyon uygulamaları - Kenan Can CEYLAN

  Endobronşiyal hacim küçültme yöntemleri - Bayram METiN

  Endobronşiyal kriyo lazer APC ve elektro koterizasyon - Levent ALPAY

  Özofageal stent - dilatasyon uygulamaları - Yener AYDIN

  Endoskopik yabancı cisim yönetimi (bronkoskopik - özofageal) - Serdar ONAT

  Uygulama ve değerlendirme

  13:00-18:00

  Kurs Sorumluları: Serda KANBUR METİN, Sedat ZİYADE

  Araştırma sorusu - hipotez oluşturma ve protokol yazma - Zuhal KARAKURT

  Çalışma yöntemleri - kohort - Özge YILMAZ

  Çalışma yöntemleri - kesitsel, vaka kontrol - Zuhal KARAKURT

  Veri özetleme yöntemleri ve istatistiksel test seçimi - Seval KUL

  Sonuçların raporlanması (Tanımlayıcı istatistikler, tablo ve grafikler) - Seval KUL

  Yayın Etiği - Özge YILMAZ

  Hakem ve editörlerin beklentileri - Zuhal KARAKURT, Özge YILMAZ

  13:00-18:00

  Kurs Sorumluları: Kuthan KAVAKLI, Özkan SAYDAM

  Sempatektomi ve pnömotoraks cerrahisi - Tevfik İlker AKÇAM

  Diyafragma, plevra ve göğüs duvarı cerrahisi - Serdar EVMAN

  Segmentektomi ve lobektomi - Çağatay TEZEL

  Sleeve rezeksiyon ve pnömonektomi - Serhan TANJU

  Mediastinal ve özofageal girişimler - Bülent YENİGÜN

  Uygulama ve değerlendirme

  13:00-18:00

  Kurs Sorumluları: Serkan YAZGAN, Hüseyin MELEK

  Standart servikal mediastinoskopi, skalen lenf bezi biyopsisi - Kemal KARAPINAR

  Extended servikal mediastinoskopi / anterior mediastinotomi - Altan KIR

  VAMLA / TEMLA - Akif TURNA

  EBUS / EUS - Ozan USLUER

  Videotorakoskopik biyopsi - Volkan ERDOĞU

  Uygulama ve değerlendirme

  25 Ekim 2021, Pazartesi
  SALON A SALON B SALON C
  09:00-09:30 AÇILIŞ TÖRENİ
  09:30-10:30 1. OTURUM: Panel - COVID-19 Pandemisi Sürecinde Neler Yaşadık?

  Oturum Başkanları: Hakan KUTLAY, Ilgaz DOĞUSOY, Celalettin KOCATÜRK, Recep DEMİRHAN

  Neler yaşadım - Selçuk KÖSE
  Asistanlar pandemide ne yaptı, ne yapamadı? - Gizem KEÇECİ ÖZGÜR
  Uzman gözüyle pandemi süreci - Alpay AZAP
  10:30-10:45 Ara
  10:45-11:45 2. OTURUM: Lokal İleri Evre Akciğer Kanserinde Tedavi Yaklaşımları 3. OTURUM: Göğüs Cerrahisi ve ERAS SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1: Akciğer - Onkolojik

  Oturum Başkanları: Muzaffer METİN, Levent ELBEYLİ

  N2'de ne zaman neoadjuvan KT/RT, ne zaman cerrahi - Cengiz GEBİTEKİN
  T3 / T4'de ne zaman neoadjuvan KT/RT, ne zaman cerrahi - Levent CANSEVER
  Neoadjuvan tedavide immunoterapinin yeri - Adnan AYDINER

  Oturum Başkanları: Atila EROĞLU, Hüseyin MELEK

  Akciğer cerrahisinde ERAS - Akif TURNA
  Özofagus cerrahisinde ERAS - Bülent YENİGÜN
  Göğüs cerrahisinde nütrisyonun önemi - Tevfik İlker AKÇAM

  Oturum Başkanları: Aslı Gül AKGÜL TEMEL, Altuğ KOŞAR

  SB 001, SB 002, SB 003, SB 004, SB 005, SB 006, SB 007, SB 008, SB 009, SB 010, SB 011, SB 012, SB 013, SB 014

  Sözel bildiri detayları için tıklayınız.
  11:45-12:30 4. OTURUM: Multidisipliner Tümor Konseyi 5. OTURUM : Minimal İnvaziv Cerrahi: İmdat, Yardım Edin!

  Oturum Başkanları: Volkan BAYSUNGUR, Oğuz KÖKSEL

  N2 hastalık olgusu - Alkın YAZICIOĞLU
  T3-4 hastalık (karina / vertebra / superior sulkus) olgusu - Volkan ERDOĞU
  M1 hastalık olgusu - Serkan UYSAL

  Oturum Başkanları: İrfan TAŞTEPE, Celalettin KOCATÜRK

  Nodülü bulamıyorum, yardım edin! - Haluk BÜKESOY
  İmdat, kanama var! - Muhammet Reha ÇELİK
  İmdat, hala kanıyor! - Berker ÖZKAN
  12:30-13:30 Öğle Yemeği
  13:30-14:30 6. OTURUM: Akciğer Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Yeni Ne Var? 7. OTURUM: Göğüs Cerrahisinde Zor Kararlar SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2: Akciğer - Onkolojik

  Oturum Başkanları: Cengiz GEBİTEKİN, Şükrü DİLEGE

  Oligometastatik hastalıkta cerrahinin yeri - Isabelle OPITZ
  Metastazektomi'de standardizasyon mümkün mü? - Hasan Fevzi BATIREL
  Akciğer kanserinde salvage cerrahi - Alper TOKER

  Oturum Başkanları: Mehmet Ali BEDİRHAN, Ömer SOYSAL

  En zor olgum - İrfan TAŞTEPE
  Bugün olsa yapmazdım - Tamer OKAY
  Keşke yapmış olsaydım - Erkmen GÜLHAN

  Oturum Başkanları: Ahmet Sami BAYRAM, Kemal KARAPINAR

  SB 015, SB 016, SB 017, SB 018, SB 019, SB 020, SB 021, SB 022, SB 023, SB 024, SB 025, SB 026

  Sözel bildiri detayları için tıklayınız.
  14:30-15.00 8. OTURUM: Konferans - Mezotelyoma 9. OTURUM: Akciğer Kanseri Seçilmiş Sözel Bildiri

  Oturum Başkanları: Hasan Fevzi BATIREL, Feridun IŞIK

  Mezotelyomada radikal cerrahinin sonu geldi mi? - Isabelle OPITZ

  Oturum Başkanları: Aysun KOSİF, Ertan AYDIN

  SSB-01 Küçük Hücreli̇ Dışı Akci̇ğer Kanseri̇nde Rezeksi̇yon Öncesi̇ ve Sonrasında, Serum Endokan ve VEGF Düzeyleri̇ni̇n Karşılaştırılması
  Mesut Melih Özercan, Burcu Ancın, Yiğit Yılmaz, Serkan Uysal, Ulaş Kumbasar, Zeynep Sarıbaş, Erkan Dikmen, Rıza Doğan

  SSB-02 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde plevral tutulum derecesinin sağkalım üzerine etkisi
  Deniz Kaygusuz, Ebru Sayılır Güven, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Pınar Bıçakçıoğlu, Koray Aydoğdu, Göktürk Fındık, Sadi Kaya, Funda Demirağ

  SSB-03 Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Lenfovasküler invazyon ve Perinöral İnvazyonun STAS İle İlişkisi Var mıdır?
  İsmail Sarbay, Şebnem Batur, Akif Turna

  15:00-15:15 Ara
  15:15-16:15 10. OTURUM: Erken Evre Tümör Yönetimi 11. OTURUM: Kanama Yönetimi SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3: Akciğer - Onkolojik

  Oturum Başkanları: Levent ELBEYLİ, Kutsal TURHAN

  GGO yönetimi - Ilgaz DOĞUSOY
  Lobektomi gereksiz mi yoksa sublober rezeksiyon abartılıyor mu? - Erkan KABA
  SBRT cerrahinin yerini tutar mı? - Şule KARAMAN

  Oturum Başkanları: Ali ÖZDÜLGER, Ahmet ÜÇVET

  Hemoptizi yönetimi - Hakkı ULUTAŞ
  Antiagregan / antikoagülan / antitrombotik kullanımı altında cerrahi - Ali YEGİNSU

  Oturum Başkanları: Burçin ÇELİK, Bülent KOÇER

  SB 027, SB 028, SB 029, SB 030, SB 031, SB 032, SB 033, SB 034, SB 035, SB 036, SB 037, SB 038

  Sözel bildiri detayları için tıklayınız.
  16:15-16:45 12. OTURUM: Akciğer - Cerrahi Teknik Seçilmiş Sözel Bildiri 13. OTURUM: Trakea / Travma Seçilmiş Sözel Bildiri

  Oturum Başkanları: Kenan Can CEYLAN, Levent ALPAY

  SSB-04 VATS Lobektomi Öğrenim Eğrilerini Etkileyen Faktörler: Açık Cerrahi Deneyimi ve Kendi Kendine Öğrenme vs Mentorlu Öğrenme
  Muhammet Reha Çelik, İlham Gülçek, Muhammed Kalkan, Mehmet Ağar, Hakkı Ulutaş

  SSB-05 Yanlış pulmoner arter dalına konulan polimer klipsin çıkarılması
  Merve Şatır Türk, Şevki Mustafa Demiröz, Muhammet Sayan, Ali Çelik

  SSB-06 Ön Mediasten Kitlelerinde Farklı Robotik Tekniklerin Karşılaştırılması
  Murat Akkuş, Yunus Seyrek

  SSB-07 Bilateral Senkron Akciğer Kanseride Intraoperatif Floresan Görüntüleme ile Bi-Segmental Akciğer Rezeksiyonu
  Ulukan Cenal, Eyad Al Masri, Bassam Redwan, Buchard Thiel, Volkan Kösek

  SSB-08 Subksifoid Wedge Rezeksiyon Gerekli mi? Güvenli mi?
  Celal Buğra Sezen, Gamze Cetinkaya, Semih Erduhan, Mustafa Vedat Doğru, Özkan Saydam, Muzaffer Metin

  Oturum Başkanları: Sina ERCAN, Hasan AKIN

  SSB-09 Künt toraks travması sonrası yoğun bakım ünitesine yatışı ve prognozu belirlemede travma şiddet skorları bir öngörücü olabilir mi?
  Atilla Pekçolaklar, Necati Çıtak

  SSB-10 Trakeal Stentlerin Uzun Süre Kullanım Amaçlı Normal Trakea Bronşiyal Epiteli İle Kaplanması
  Ebru Sağlam, Demet Taşdemir Kahraman, Ahmet Ferudun Işık, Ömer Eronat

  SSB-11 Acil Servis İçin Göğüs Cerrahisi Kliniğinin Önemi: Konsültasyonların Retrospektif Analizi
  İsmail Ertuğrul Gedik, Okan Bardakçı, Timuçin Alar

  SSB-12 Postentübasyona Bağlı Trakeal Stenoz
  Emrah Karcı, Kamran Aliyev, Burak Geyik, Volkan Karaçam, Kemal Can Tertemiz

  16:45-17:00 Ara
  17:00-17:30 14. OTURUM: Akciğer / Plevra – Nononkolojik Seçilmiş Sözel Bildiri 15. OTURUM: Video Bildiriler SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4: Akciğer - Cerrahi Teknik

  Oturum Başkanları: Maruf ŞANLI, Bülent AYDEMİR

  SSB-13 Farklı hesperidin dozları, nonsteroid antiinflamatuar ilaç ve düşük molekül ağırlıklı heparinin intraplevral yapışıklığı önleme üzerine etkilerinin araştırılması: Sıçan deney modeli
  Barış Sarıçoban, Murat Kuru, Sıddıka Fındık, İbrahim Kılınç, Tamer Altınok

  SSB-14 Opere Olmuş Bronşiektazi Hastalarında Skorlama ve Derecelendirme
  Ali Murat Akçıl, Onur Volkan Yaran, Levent Cansever, Cemal Aker, Yunus Seyrek, Mehmet Ali Bedirhan

  SSB-15 Rezeksiyon Planlanan Bronşektazili Hastalarda Silier Aktivite Ölçümünün Preoperatif Değerlendirmeye Katkısı
  Nurevşan Kuşdoğan, Sedat İlhan, Demet Kahraman, Ahmet Ferudun Işık

  Oturum Başkanları: Alpay ÖRKİ, Gökhan ERGENE

  VB-01 Fibröz displazi olgusunda videotorakoskopik 4. kot rezeksiyonu
  Şevki Musatafa Demiröz, Elgün Valiyev, Muhammet Sayan, Ali Çelik

  VB-02 Videotorakoskopik enükleasyon uygulanan dev özefageal leiomyoma
  Kenan Can Ceylan, Güntuğ Batıhan

  VB-03 VATS Perikardiyal Rezeksiyon
  Deniz Piyadeoğlu, Cemal Asım Kutlu

  VB-04 Diyafragma Evantrasyonunun Laparoskopik Yaklaşımla Minimal İnvaziv Onarımı: Olgu Sunumu
  Ezin Cem Yeni, Cengiz Aydın, Kenan Can Ceylan

  VB-05 VVATS İle İpli Skolyoz Cerrahisi
  Tolga Evrim Sevinç, Hüseyin Melek, Burak Akesen, Selcan Akesen

  Oturum Başkanları: Muhammet Reha ÇELİK, Abidin ŞEHİTOĞULLARI

  SB 039, SB 040, SB 041, SB 042, SB 043, SB 044, SB 045, SB 046, SB 047, SB 048, SB 049, SB 050, SB 051

  Sözel bildiri detayları için tıklayınız.
  17:30-18:00
  18:00-18:30
  18:30-19:30 POSTER DEĞERLENDİRME
  Oturum Başkanları: Serkan YAZGAN, SEDAT ZİYADE
  19:30-20:30 TGCD Yönetim Kurulu Toplantısı TGCD Yeterlik Kurulu Toplantısı - SINAV
  26 Ekim 2021, Salı
  SALON A SALON B SALON C
  08:00-08:50 16. OTURUM: Eğitim Saati 17. OTURUM: Eğitim Saati

  Oturum Başkanları: Hasan AKIN, Bülent KOÇER

  Trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon yöntemleri - Sina ERCAN
  Trakea stenozlarında dilatasyon ve stent uygulamaları - Ertan AYDIN

  Oturum Başkanları: Aslı Gül AKGÜL TEMEL, Yener YÖRÜK

  Diyafragma cerrahisinde temel prensipler - İrfan YALÇINKAYA
  SPN'ye yaklaşım - Ayşe Gül ERGÖNÜL
  08:50-09:00 Ara
  09:00-10:00 18. OTURUM: Minimal İnvaziv Cerrahi (Portlar Nerede, Kaç Tane?) 19. OTURUM: İleri Amfizemde Girişimsel ve Cerrahi Tedavi SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 5: Akciğer - Nononkolojik

  Oturum Başkanları: Semih HALEZEROĞLU, Özgür SAMANCILAR

  Multiportal VATS - Rene PETERSEN
  Uniportal VATS - Diego GONZALEZ RIVAS
  Posterior uniportal VATS tekniği - Davor STAMENOVIC

  Oturum Başkanları: Adnan SAYAR, Erdal YEKELER

  Bronkoskopik hacim küçültmede son gelişmeler - Muhammet Reha ÇELİK
  Hacim küçültücü cerrahi: Sayısı neden artmıyor? - Cemal Asım KUTLU
  Akciğer transplantasyonu - Ali ÖZDİL

  Oturum Başkanları: Hasan TÜRÜT, İsa DÖNGEL

  SB 052, SB 053,SB 054, SB 055, SB 056, SB 057, SB 058, SB 059, SB 060, SB 061, SB 062, SB 063, SB 065

  Sözel bildiri detayları için tıklayınız.
  10:00-10:45 20. OTURUM: Minimal İnvaziv Ama Alternatif Var Mı? 21. OTURUM: Özofagus Kanseri

  Oturum Başkanları: Erdal OKUR, Berker ÖZKAN

  Subksifoid ve servikal VATS - Çağatay TEZEL
  Uyanık VATS - Diego GONZALEZ RIVAS

  Oturum Başkanları: İlker ÖKTEN, Nurettin KARAOĞLANOĞLU

  Özofagus kanserinde neoadjuvan tedavi ve cerrahi (Ne zaman, kime?) - Serkan ENÖN
  Özofagus kanserinde minimal invaziv cerrahi - Atila EROĞLU
  10:45-11:00 Ara
  11:00-12:00 22. OTURUM: Timus Cerrahisi 23. OTURUM: Özofagus Cerrahisi SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 6: Akciğer - Nononkolojik / COVID-19

  Oturum Başkanları: Nezih ÖZDEMİR, Özgür SAMANCILAR

  Timik malignitelerde ekstended rezeksiyonlar - Rene PETERSEN
  Miyastenia Gravis'te videotorakoskopik timektomi/timotimektomi - Berker ÖZKAN
  Mediasten cerrahisi komplikasyon yönetimi - Alper TOKER

  Oturum Başkanları: Serdar HAN, Murat AKAL

  İatrojenik özofagus yaralanmaları: Ne yapmalı, ne yapmamalı - Yener AYDIN
  Kostik özofagus yaralanmaları - Burçin ÇELİK
  TÖF Tedavisi: Endoskopik ve cerrahi yaklaşım - Y. Altemur KARAMUSTAFAOĞLU

  Oturum Başkanları: Hasan Volkan KARA, Fuat SAYIR

  SB 076, SB 078, SB 066, SB 067, SB 068, SB 069, SB 070, SB 071, SB 072, SB 073, SB 074, SB 075, SB 077, SB 110

  Sözel bildiri detayları için tıklayınız.
  12:00-12:30 24. OTURUM: Timus / Mediasten Seçilmiş Sözel Bildiri 25. OTURUM: Özofagus Seçilmiş Sözel Bildiri

  Oturum Başkanları: Altuğ KOŞAR, Aydın NADİR

  SSB-16 Dünya literatüründe en uzun takipli, Myastenik Masaoka Evre I-II timomalarda minimal invazif cerrahi onkolojik sonuçları: 6-19 yıl (median 8,8 yıl)
  Alper Toker, Erkan Kaba, Berker Özkan, Eyüp Halit Yardımcı, Berk Çimen, Eren Erdoğdu, Salih Duman

  SSB-17 Timik Epitelyal Tümörlere Cerrahi Yaklaşım: 36 Olgunun Analizi
  Hacer Boztepe Yeşilçay, Şencan Akdağ

  SSB-18 Timoma cerrahisi sonuçları: 20 yıl tek merkez
  Ahmet Sami Bayram, Eylem Yentürk, Tolga Evrim Sevinç, Hüseyin Melek, Elçin Süleymanov, Gizem Gedikoğlu, Cengiz Gebitekin

  Oturum Başkanları: Serdar ŞEN, Yasemin BİLGİN BÜYÜKKARABACAK

  SSB-19 Özofagus kanserinde neoadjuvan tedavinin başarısı
  Gökhan Kocaman, Servet Seçkin Tunç, Yusuf Kahya, Bülent Mustafa Yenigün, Murat Akal, Hakan Kutlay, Ayten Kayı Cangır, Serkan Enön, Murat Özkan, Cabir Yüksel

  SSB-20 Özofagus Kanserinde Cerrahi Sonuçların Vaka Tecrübesi ile İlişkisi
  Çağatay Çetinkaya, Sezer Aslan, Hasan Fevzi Batırel

  SSB-21 Servikal özofagus perforasyonunda cerrahi tedavi
  Betül Bahar Kazak, Farrukh İbrahimov, Yusuf Kahya, Gökhan Kocaman, Bülent Mustafa Yenigün, Murat Akal, Hakan Kutlay, Ayten Kayı Cangır, Serkan Enön, Cabir Yüksel, Murat Özkan

  12:30-13:30 Öğle Yemeği
  13:30-14:30 26. OTURUM: Hava Kaçağı Problemi 27. OTURUM: COVID-19 Pandemisi Sürecinde Göğüs Cerrahisi SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 7: Göğüs Duvarı

  Oturum Başkanları: Murat KARA, Berkant ÖZPOLAT

  Fissureless tekniği ile akciğer rezeksiyonları - Davor STAMENOVIC
  Peroperatif hava kaçağı yönetimi: Doku sızdırmazlık ürünleri kullanımı - Ahmet Sami BAYRAM
  Postoperatif dönemde hava kaçağı ve space problemi ile nasıl başa çıkılır? - Özgür KATRANCIOĞLU

  Oturum Başkanları: Alpay AZAP, Nurettin YİYİT

  Pandemi sürecinde hasta seçimi ve preoperatif hazırlık - Volkan BAYSUNGUR
  COVID-19'un akciğer komplikasyonlarının cerrahi yönetimi - Necati ÇİTAK
  COVID-19 hastalarında ECMO uygulamaları - Bedrettin YILDIZELİ

  Oturum Başkanları: Serdar EVMAN, Alpay ORKİ

  SB 079, SB 080, SB 081, SB 082, SB 083, SB 084, SB 085, SB 086, SB 087, SB 088, SB 089, SB 111

  Sözel bildiri detayları için tıklayınız.
  14:30-15:00 28. OTURUM: Primer Hiperhidrozis 29. OTURUM: COVID-19 Seçilmiş Sözel Bildiri

  Oturum Başkanları: Dalokay KILIÇ, Erkan DİKMEN

  Sempatektomi - Ne zaman, hangi seviye, hangi teknik - Aslı Gül AKGÜL TEMEL
  Sempatektomi - Komplikasyonlar ve çözümler (Sinir birleştirme tekniği) - Hasan Volkan KARA

  Oturum Başkanları: Muzaffer METİN, Ali KILIÇGÜN

  SSB-22 COVID-19'un Spontan Pnömotoraksın Prognozu ve Tedaviye Yanıtı Üzerindeki Klinik Etkileri
  Mustafa Akyıl, Serkan Bayram, Pelin Erdizci, Fatma Akyıl, Ayşe Ulusoy, Rıza Serdar Evman, Selami Volkan Baysungur

  SSB-23 Covid-19 Tanısı ile Takip Edilen ve Cilt Altı Amfizem Gelişen Hastalarda Sağkalıma Etki Eden Faktörlerin Analizi: Tek Merkezli Araştırma
  Tamer Direk, Kubilay İnan

  SSB-24 COVİD-19 pnömonisi geçirmiş hastalarda göğüs cerrahisi operasyonları
  Gizem Keçeci Özgür, Tevfik İlker Akçam, Ayşe Gül Ergönül, Ali Özdil, Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı

  15:00-15:15 Ara
  15:15-16:15 30. OTURUM: Göğüs Cerrahisinde Yenilikler 31. OTURUM: Travma / Savaş Cerrahisi SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 8: Akciğer Nakli / Diğer / Diyafram / Trakea / Travma

  Oturum Başkanları: Akif TURNA, Alper TOKER

  Enerji cihazlarının kullanımı - Rene PETERSEN
  Robotik cerrahideki son gelişmeler - Altan KIR
  Manuel robotik aletlerin kullanımı - Celal Buğra SEZEN

  Oturum Başkanları: Onur GENÇ, Refik ÜLKÜ

  Kot fraktürlerinde ne zaman fiksasyon? - Yasemin BİLGİN BÜYÜKKARABACAK
  Göğüs travmalarında VATS'ın yeri - Mehmet Oğuzhan ÖZYURTKAN
  Savaş cerrahisinde göğüs cerrahlarının rolü - Sedat GÜRKÖK

  Oturum Başkanları: Ali YEĞİNSU, Dalokay KILIÇ

  SB 090, SB 091, SB 092, SB 093, SB 094, SB 095, SB 096, SB 097, SB 098, SB 099, SB 100, SB 101, SB 102, SB 103, SB 104

  Sözel bildiri detayları için tıklayınız.
  16:15-17:00 32. OTURUM: Uzman Görüşü 33. OTURUM: Çok Yapılanlar, Az Konuşulanlar

  Oturum Başkanları: Recep DEMİRHAN, Aydın ŞANLI

  Pediatrik Uniportal VATS - Semih HALEZEROĞLU
  Senkron ve metakron tümörlerde cerrahi - Celalettin KOCATÜRK

  Oturum Başkanları: Şevket KAVUKÇU, Erkmen GÜLHAN

  Bronşektazi cerrahisi - Refik ÜLKÜ
  Kist hidatik cerrahisi - Cemal ÖZÇELİK
  Pnömotoraks cerrahisi - Tamer ALTINOK
  17:00-17:15 Ara
  17:15-17:45 34. OTURUM: Diğer Seçilmiş Sözel Bildiri 35. OTURUM: Akılcı İlaç Kullanımı SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 9: Mediasten / Pediatrik

  Oturum Başkanları: Gökhan YUNCU, Ömer ÖNAL

  SSB-25 Geniş Göğüs Duvarı Rezeksiyonlarında Kişiye Özgü 3D Protez ile Rekonstrüksiyon
  Kadir Burak Özer, Attila Özdemir, Recep Demirhan

  SSB-26 Akciğer kanseri cerrahisinde postoperatif komplikasyonlar için Clavien-Dindo sınıflandırmasının uygulanabilirliği ve geçerliliği
  Osman Yakşi, Ali Kılıçgün, Ezel Erşen, Yavuz Haktanır, Akif Turna, Kamil Kaynak

  SSB-27 Pulmoner karsinoid tümörlerin tipik/atipik ayrımında BT tabanlı makine öğrenimi modeli
  Ayten Kayı Cangır, Kaan Orhan, Yusuf Kahya, Kübra Alphan Kavak, Şebnem Dursun, Ayşe Uğurum Yücemen, Duru Karasoy, Ayşegül Gürsoy Çoruh

  Oturum Başkanları: Mertol GÖKÇE, Alper AVCI

  Akılcı ilaç kullanımı - Seray HAZER

  Oturum Başkanları: Handan TANRIKULU, Erkan KABA

  SB 105, SB 106, SB 107, SB 108, SB 109

  Sözel bildiri detayları için tıklayınız.
  17:45-18:15
  18:15-19:15 POSTER DEĞERLENDİRME
  Oturum Başkanları: Timuçin ALAR, Seray HAZER
  19:15-20:15 Çalışma Grubu Toplantıları
  27 Ekim 2021, Çarşamba
  SALON A SALON B
  08:00-08:50 36. OTURUM: Eğitim Saati 37. OTURUM: Eğitim Saati

  Oturum Başkanları: Levent CANSEVER, Cemal ÖZÇELİK

  Superior sulkus tümörü cerrahisi - Bedrettin YILDIZELİ
  Karsinoid tümörlerde cerrahi - Erkan DİKMEN

  Oturum Başkanları: Levent DERTSİZ, Burçin ÇELİK

  Trakeostomi teknikleri ve T-tüp uygulamaları - Ümit AYDOĞMUŞ
  Port ve plevral kateter uygulamaları - Serkan UYSAL
  08:50-09:00 Ara
  09:00-09:45 38. OTURUM: Göğüs Deformiteleri 39. OTURUM: Bronkoplevral Fistüller

  Oturum Başkanları: Semih HALEZEROĞLU, Mehmet BİLGİN

  Her pektus ameliyat edilmeli mi?: Gerçek endikasyonlar - Kamil KAYNAK
  Ravitch, Nuss, Abramson: Sonrasında ne var? Yeni yöntemler? - Volkan KARAÇAM
  Vakum tedavisi ve ortezler: Ne zaman, kime? - Serdar HAN

  Oturum Başkanları: Ufuk ÇOBANOĞLU, Cumhur SİVRİKOZ

  Bronkoplevral fistülde konservatif ve non invaziv tedavi yöntemleri - Ali ÇELİK
  Bronkoplevral fistülde cerrahi tedavi yöntemleri - Celal TEKİNBAŞ
  09:45-10:15 40. OTURUM: Torasik Outlet Sendromu 41. OTURUM : Ampiyem

  Oturum Başkanları: Selçuk KÖSE, Kadir Olgun ARIBAŞ

  TOS'ta gerçek endikasyonlar - Y. Altemur KARAMUSTAFAOĞLU
  TOS'ta transaksiller-supraklavikuler yaklaşımlar - Murat KARA

  Oturum Başkanları: Koray DURAL, Mehmet YILDIRIM

  Erken ve geç dönemde ampiyem cerrahisi - Ekber ŞAHİN
  Tüberkolüz ampiyem yönetimi - Göktürk FINDIK
  10:15-10:30 Ara
  10:30-11:00 42. OTURUM: Göğüs Duvarı Rekonstrüksiyon Yöntemleri 43. OTURUM: Medikolegal Sorunlar

  Oturum Başkanları: Bülent TUNÇÖZGÜR, Hasan TÜRÜT

  Rekonstrüksiyonun sınırı: Plastik cerrahlar olmadan yapamaz mıyız? - Ali ÇELİK
  Gelişen teknoloji, yeni greftler, kişiye özel rekonstrüksiyon - Recep DEMİRHAN

  Oturum Başkanları: Tamer OKAY, Nurettin YİYİT

  Travmada adli yükümlülük ve raporlama - Elif DUMAN
  Bilirkişilik, Askeri ve sivil maluliyet - Ersin SAPMAZ
  11:00-12:00 44. OTURUM: Panel - Göğüs Cerrahisi Sorunları / Sorunsalı 45. OTURUM: Akademik Saat

  Oturum Başkanları: Hakan KUTLAY, Ilgaz DOĞUSOY

  Asistan eğitimi ve rotasyonlarında yaşanan sorunlar - Gizem KEÇECİ ÖZGÜR
  Periferde göğüs cerrahı olmak: Sorunlar ve çözüm önerileri - Talha DOĞRUYOL

  Oturum Başkanları: Murat KARA, Alpaslan ÇAKAN

  Yürüyen uluslararası önemli çalışmalar - Hüseyin MELEK
  Son üç yılda yayımlanan önemli makaleler - Necati ÇİTAK
  Göğüs cerrahisi kaynak kitapların tanıtımı - Oğuzhan ÖZYURTKAN
  12:00-12:30 KAPANIŞ TÖRENİ