KALAN SÜRE:

 • Gün
 • Saat
 • Dakika
 • Saniye
 • DUYURULAR:

  Kongremizin Yeni Tarihi 24-27 Ekim 2021

  TARİHLER:
  • 5 Eylül 2021 Bildiri Son Gönderim Tarihi
  • 5 Eylül 2021 Bildiri Son Gönderim Tarihi

  BİLİMSEL PROGRAM


  24 Ekim 2021, Pazar
  13:00-18:00

  Endobronşiyal stent ve dilatasyon uygulamaları

  Endobronşiyal hacim küçültme yöntemleri

  Endobronşiyal kriyo lazer APC ve elektro koterizasyon

  Özofajiyal stent - dilatasyon uygulamaları

  Endoskopik yabancı cisim yönetimi (bronkoskopik - özofajiyal)

  Uygulama ve değerlendirme

  13:00-18:00

  Araştırma sorusu - hipotez oluşturma ve protokol yazma

  Çalışma yöntemleri - kohort

  Çalışma yöntemleri - kesitsel, vaka kontrol

  Veri özetleme yöntemleri ve istatistiksel test seçimi

  Sonuçların raporlanması (Tanımlayıcı istatistikler, tablo ve grafikler)

  Uygulama ve değerlendirme

  13:00-18:00

  Sempatektomi ve pnömotoraks cerrahisi

  Diyafragma, plevra ve göğüs duvarı cerrahisi

  Segmentektomi ve lobektomi

  Sleeve rezeksiyon ve pnömonektomi

  Mediastinal ve özofajiyal girişimler

  Uygulama ve değerlendirme

  13:00-18:00

  Standart servikal mediastinoskopi, skalen lenf bezi biyopsisi

  Extended servikal mediastinoskopi / anterior mediastinotomi

  VAMLA / TEMLA

  EBUS / EUS

  Videotorakoskopik biyopsi

  Uygulama ve değerlendirme

  25 Ekim 2021, Pazartesi
  SALON A SALON B
  09:00-09:30 AÇILIŞ TÖRENİ
  09:30-10:30 1. OTURUM: Panel - COVID-19 Pandemi Sürecinde Neler Yaşadık?

  Neler yaşadım
  Asistanlar pandemide ne yaptı, ne yapamadı?
  Uzman gözüyle pandemi süreci
  10:30-10:45 Ara
  10:45-11:45 2. OTURUM: Minimal İnvaziv Cerrahi (Portlar Nerede, Kaç Tane?)

  Multiportal VATS
  Uniportal VATS
  Posterior uniportal VATS tekniği
  3. OTURUM: Göğüs Cerrahisi ve ERAS

  Akciğer cerrahisinde ERAS
  Özofagus cerrahisinde ERAS
  Göğüs cerrahisinde nütrisyonun önemi
  11:45-12:30 4. OTURUM: Minimal İnvaziv, Ama Alternatif Var Mı?

  Subksifoid ve servikal VATS
  Uyanık VATS
  5. OTURUM : Minimal İnvaziv Cerrahi: İmdat, Yardım Edin!

  Nodülü bulamıyorum, yardım edin!
  İmdat, kanama var!
  12:30-13:30 Öğle Yemeği
  13:30-14:30 6. OTURUM: Akciğer Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Yeni Ne Var?

  Oligometastatik hastalıkta cerrahinin yeri
  Metastazektomide standardizasyon mümkün mü?
  Akciğer kanserinde salvage cerrahi
  7. OTURUM: Göğüs Cerrahisinde Zor Kararlar

  En zor olgum
  Bugün olsa yapmazdım
  Keşke yapmış olsaydım
  14:30-15.00 8. OTURUM: Konferans - Mezotelyoma

  Mezotelyomada radikal cerrahinin sonu geldi mi?
  9. OTURUM Akciğer Kanseri SSB
  15:00-15:15 Ara
  15:15-16:15 10. OTURUM: Göğüs Cerrahisinde Yenilikler

  Enerji cihazlarının kullanımı
  Robotik cerrahideki son gelişmeler
  Manuel robotik aletlerin kullanımı
  11. OTURUM: Kanama Yönetimi

  Hemoptizi yönetimi
  Antiagregan / antikoagülan / antitrombotik kullanımı altında cerrahi
  16:15-16:45 12. OTURUM Akciğer Cerrahi Teknik SSB 13. OTURUM Trakea / Travma SSB
  16:45-17:00 Ara
  17:00-18:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2
  18:00-19:00 POSTER DEĞERLENDİRME
  19:30-20:30 TGCD Yönetim Kurulu Toplantısı TGCD Yeterlik Kurulu Toplantısı - SINAV
  26 Ekim 2021, Salı
  SALON A SALON B
  08:00-08:50 14. OTURUM: Eğitim Saati

  Trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon yöntemleri
  Trakea stenozlarında dilatasyon ve stent uygulamaları
  15. OTURUM: Eğitim Saati

  Diyafram cerrahisinde temel prensipler
  SPN'ye yaklaşım
  08:50-09:00 Ara
  09:00-10:00 16. OTURUM: Lokal İleri Evre Akciğer Kanserinde Tedavi Yaklaşımları

  N2'de ne zaman neoadjuvan KT/RT, ne zaman cerrahi?
  T3 / T4'de ne zaman neoadjuvan KT/RT, ne zaman cerrahi?
  Neoadjuvan tedavide immunoterapinin yeri
  17. OTURUM: İleri Amfizemde Girişimsel ve Cerrahi Tedavi

  Bronkoskopik hacim küçültmede son gelişmeler
  Hacim küçültücü cerrahi: Sayısı neden artmıyor?
  Akciğer transplantasyonu
  10:00-10:45 18. OTURUM: Multidisipliner Tümor Konseyi

  N2 hastalık olgusu
  T3-4 hastalık (karina / vertebra / superior sulkus) olgusu
  M1 hastalık olgusu
  19. OTURUM: Özofagus Kanseri

  Özofagus kanserinde neoadjuvan tedavi ve cerrahi: Ne zaman, kime?
  Özofagus kanserinde minimal invaziv cerrahi
  10:45-11:00 Ara
  11:00-12:00 20. OTURUM: Timus Cerrahisi

  Timik malignitelerde ekstended rezeksiyonlar
  Miyastenia Graviste VATS ile maksimal timektomi
  Mediasten cerrahisi komplikasyon yönetimi
  21. OTURUM: Özofagus Cerrahisi

  İatrojenik özofagus yaralanmaları: Ne yapmalı, ne yapmamalı
  Kostik özofagus yaralanmaları
  TÖF Tedavisi: Endoskopik ve cerrahi yaklaşım
  12:00-12:30 22. OTURUM: Timus / Mediasten SSB 23. OTURUM: Özofagus SSB
  12:30-13:30 Öğle Yemeği
  13:30-14:30 24. OTURUM: Hava Kaçağı Problemi

  Fissureless tekniği ile akciğer rezeksiyonları
  Peroperatif hava kaçağı yönetimi: Doku sızdırmazlık ürünleri kullanımı
  Postoperatif dönemde hava kaçağı ve space problemi ile nasıl başa çıkılır?
  25. OTURUM: COVID-19 Pandemisi Döneminde Göğüs Cerrahisi

  Pandemi döneminde hasta seçimi ve preoperatif hazırlık
  COVID-19'un akciğer komplikasyonlarının cerrahi yönetimi
  COVID-19 hastalarında ECMO uygulamaları
  14:30-15:00 26. OTURUM: Primer Hiperhidrozis

  Sempatektomi - Ne zaman, hangi seviye, hangi teknik?
  Sempatektomi - Komplikasyonlar ve çözümler (Sinir birleştirme tekniği)
  27. OTURUM: COVID-19 SSB
  15:00-15:15 Ara
  15:15-16:15 28. OTURUM: Erken Evre Tümör Yönetimi

  GGO yönetimi
  Lobektomi gereksiz mi yoksa sublober rezeksiyon abartılıyor mu?
  SBRT cerrahinin yerini tutar mı?
  29. OTURUM: Travma / Savaş Cerrahisi

  Kot fraktürlerinde ne zaman fiksasyon?
  Göğüs travmalarında VATS'ın yeri
  Savaş cerrahisinde göğüs cerrahlarının rolü
  16:15-17:00 30. OTURUM: Uzman Görüşü

  Pediatrik uniportal VATS
  Senkron ve metakron tümörlerde cerrahi tedavi prensipleri
  31. OTURUM: Çok Yapılanlar, Az Konuşulanlar

  Bronşektazi cerrahisi
  Kist hidatik cerrahisi
  Pnömotoraks cerrahisi
  17:00-17:15 Ara
  17:15-18:15 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4
  18:30-19:30 POSTER DEĞERLENDİRME
  19:30-20:30 Çalışma Grubu Toplantıları
  27 Ekim 2021, Çarşamba
  SALON A SALON B SALON C
  08:00-08:50 32. OTURUM: Eğitim Saati

  Superior sulkus tümörü cerrahisi
  33. OTURUM: Eğitim Saati

  Trakeostomi teknikleri ve T-tüp uygulamaları
  Port ve plevral kateter uygulamaları
  08:50-09:00 Ara
  09:00-09:45 34. OTURUM: Göğüs Duvarı Deformiteleri

  Her pektus ameliyat edilmeli mi?: Gerçek endikasyonlar
  Ravitch, Nuss, Abramson: Sonrasında ne var Yeni yöntemler?
  Vakum tedavisi ve ortezler: Ne zaman, kime?
  35. OTURUM: Bronkoplevral Fistüller

  Bronkoplevral fistülde konservatif ve non invaziv tedavi yöntemleri
  Bronkoplevral fistülde cerrahi tedavi yöntemleri
  09:45-10:15 36. OTURUM: TOS

  TOS'da gerçek endikasyonlar
  TOS'da transaksiller-supraklavikuler yaklaşımlar
  37. OTURUM : Ampiyem

  Erken ve geç dönemde ampiyem cerrahisi
  Tüberkolüz ampiyem yönetimi
  10:15-10:30 Ara
  10:30-11:00 38. OTURUM: Göğüs Duvarı Rekonstrüksiyonu

  Rekonstrüksiyonun sınırı: Plastik cerrahlar olmadan yapamaz mıyız?
  Gelişen teknoloji, yeni greftler, kişiye özel rekonstrüksiyon
  39. OTURUM: Medikolegal Sorunlar

  Travmada adli yükümlülük ve raporlama
  Bilirkişilik, askeri ve sivil maluliyet
  11:00-12:00 40. OTURUM: Panel - Göğüs Cerrahisi Sorunları / Sorunsalı

  Asistan eğitimi ve rotasyonlarında yaşanan sorunlar
  Periferde göğüs cerrahı olmanın yarattığı sorunlar ve çözüm önerileri
  41. OTURUM: AKADEMİK SAAT

  Yürüyen uluslararası önemli çalışmalar
  Son üç yılda yayımlanan önemli makaleler
  Göğüs cerrahisi kaynak kitapların tanıtımı
  42. OTURUM: Akılcı İlaç Kullanımı

  Akılcı ilaç kullanımı
  12:00-12:30 KAPANIŞ TÖRENİ