KALAN SÜRE:

 • 0Gün
 • 0Saat
 • 0Dakika
 • 0Saniye
 • DUYURULAR:

  Bilimsel Program Yayındadır

  TARİHLER:
  • 5 Eylül 2021 Bildiri Son Gönderim Tarihi
  • 5 Eylül 2021 Bildiri Son Gönderim Tarihi

  ONLINE BİLDİRİ


  Son bildiri özeti gönderme tarihi: 5 Eylül 2021 23:59

  Bildiri Gönderim Kuralları

  1. Bildiriler araştırma veya olgu olarak, sözel veya poster sunum tercihi ile gönderilebilir.

  2. Bildiri özeti; çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçlarını içermelidir. Bu başlıklar özet içinde koyu (bold) olarak yazılmalıdır.

  3. Bildiri dili Türkçe veya İngilizce'dir

  4. Bildiler aşağıdaki konu başlıklarından biri seçilerek gönderilebilir.

 • Akciğer / Plevra – onkolojik
 • Akciğer / Plevra – nononkolojik
 • Akciğer Nakli
 • Mediyasten
 • Göğüs Duvarı
 • Özofagus
 • Trakea
 • Diyafram
 • Travma
 • Pediyatrik Göğüs Cerrahisi
 • Cerrahi Teknik
 • Diğer
 • 5. Sistemde bildiri özeti yazımı için ayrılan alan 250 kelime ile sınırlandırılmıştır.

  6. Metin tek paragraf olmalıdır. En fazla üç adet tablo ve 1 adet şekil eklenebilir.

  7. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.

  8. Bildiri özetleri yazarların ve sunumu yapacak kişinin ad, soyadı ve kurumlarını içermemelidir. Bu bilgiler gönderim sistemindeki ilgili alana yüklenmelidir.

  9. Bildiri özeti başlığında, pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.

  10. Bildirilerin web sayfası üzerinden sisteme girilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim şeklidir.

  11. Hakemler tarafından değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra bildiri sahiplerine kabul/red mektupları gönderilecektir.

  12. Değerlendirme Kurulu sunum şeklini değiştirerek kabul etme hakkını saklı tutar.

  13. Bildiri özetinin sistem üzerinden gönderilmesi ile tüm yazarlar ilgili özetin kongre kitabında yayınlanmasını kabul etmiş olurlar.

  14. Kabul edilen bildiri özetlerinin programa dahil edilebilmesi için sunucu yazarın kongre kaydını tamamlaması gerekmektedir.


  Sözel Sunum
  1. Sözel sunumlar için bildiri özetleri sistem üzerinden toplanacak ve değerlendirme komitesi tarafından yapılacak değerlendirmesi tamamlandıktan sonra sonuç mektupları gönderilecektir.
  2. Sözel sunum kurallarına ilişkin bilgilendirme (sunum süresi, tartışma süresi, slayt sayısı vb.) gönderilecek sonuç mektuplarında yer alacaktır.

  Tam Metin Yayını
  Çalışmalarınıza ait tam metinler 11. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi Kitabında!
  Kabul edilmiş sözlü bildirilerin tam metinleri (gönderilmesi halinde) kongre kitabında yer alacaktır.  Tam metin gönderimi ile ilgili detaylı bilgi bildiri kabul mektuplarında paylaşılacaktır. 

  Poster Sunum
  1. Poster sunumlar için bildiri özetleri sistem üzerinden toplanacak ve değerlendirme komitesi tarafından yapılacak değerlendirmesi tamamlandıktan sonra sonuç mektupları gönderilecektir.
  2. Poster sunumlar basılı olarak sergilenecek olup 70 cm en x 90 cm boy ölçülerinde hazırlanması istenecek ve detaylı bilgi gönderilecek sonuç mektuplarında yer alacaktır.


  Video Sunum
  1. Video sunumlar için bildiri özetleri sistem üzerinden toplanacaktır.
  2. Özete ek olarak gönderilecek videonun ise aşağıdaki özelliklere uygun olarak hazırlanmasını ve özetle aynı gün goguscerrahisi@valor.com.tr adresine mail ile veya mail gönderimine uygun değilse yine adrese wetransfer ile gönderilmesi gerekmektedir.

  • Video için önerilen ideal süre 5 dakika olup, 3 dakikadan az ve 7 dakikadan fazla olmamalıdır.
  • Video mp4 formatında gönderilmelidir.
  3. Özet ve videonun değerlendirme komitesi tarafından yapılacak değerlendirmesi tamamlandıktan sonra sonuç mektupları gönderilecektir.
  4. Video sunum kurallarına ilişkin bilgilendirme (sunum süresi, tartışma süresi, slayt sayısı vb.) gönderilecek sonuç mektuplarında yer alacaktır.

  Sosyal Medya

  Galeri

  Kongre fotoğrafları için

  Kongre Kitabı

  Bildiri özetleri ve tam metinlerin yer aldığı kongre kitabı için

  Bildiri Gönderimi

  Araştırma ve olgu sunumlarınızı sözel ya da poster olarak göndermek için